202105.27
0

Μεταφορά της Στέγης Ηλικιωμένων στην ΕΚΜΜ

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ), που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021, στην πλατφόρμα Zoom, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής ανακοίνωσε επίσημα ότι ο οργανισμός θα προχωρήσει με τη μεταφορά της Στέγης Ηλικιωμένων (Foyer Hellénique pour Personnes Âgées) στην Κοινότητα.

Στη συνάντηση έγινε μια λεπτομερής παρουσίαση, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης Ηλικιωμένων Αχιλλέα Νικόπουλο, όπου ανακοινώθηκε ότι η Στέγη θα μεταφερθεί στην ΕΚΜΜ μέσω δωρεάς. Μέσω αυτής της δωρεάς, η Στέγη μεταφέρει στην ΕΚΜΜ την ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στη διεύθυνση 5775 και 5777 Wilderton Avenue, σε καλή κατάσταση λειτουργίας και με δημοτική αξιολόγηση περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Παραμένει, ωστόσο, το ζήτημα μιας εκκρεμούς οικονομικής υποχρέωσης, ύψους περίπου $400.000, που η Στέγη οφείλει στην ΕΚΜΜ. Σε αυτό το ζήτημα, η Στέγη ενημερώθηκε από την ΕΚΜΜ ότι μετά από πολλή συζήτηση – δεδομένης της δύσκολης οικονομικής πραγματικότητας του COVID-19- ο οργανισμός δεν είναι σε θέση να διαγράψει αυτή την υποχρέωση.

Δεδομένης της εξαιρετικής οικονομικής κατάστασής της η Στέγη αποφάσισε να πάρει δάνειο, όχι μόνο για την επιστροφή του οφειλόμενου ποσού στην ΕΚΜΜ, αλλά και για να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση ορισμένων σημαντικών επισκευών που είναι επείγουσες, όπως η ασφαλτόστρωση του χώρου στάθμευσης της Στέγης. Το δάνειο αυτό, ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, με επιτόκιο 3,28% και εύλογη και διαχειρίσιμη μηνιαία δόση πληρωμής $4,889,02, επιτρέπει στη Στέγη να περιέλθει στην ΕΚΜΜ με πληρωμένο το χρέος και με κάποια ρευστότητα για να διευκολύνει τη λειτουργία της, και άλλες ανάγκες της ΕΚΜΜ, στη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Η πρόταση αποδοχής της δωρεάς εγκρίθηκε με πλειοψηφία.

Ο Πρόεδρος με αφορμή αυτήν την ιστορική ημέρα ευχαρίστησε τους ιδρυτές της Στέγης: Αδριανός Μαρής, Ευάγγελος Χατζής, Νικόλαος Τ. Παγώνης, Σπύρος Χριστόπουλος, Δημήτριος Βουρτζούμης, Νικήτας Κλάψης, Αλέκος Θεοφάνης και Δημήτριος Κοριτσίδης. Επίσης, ευχαρίστησε  τη Διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας εκείνης της εποχής που – πριν από περισσότερο από τρεις δεκαετίες- είχε τη διορατικότητα να ξεκινήσει αυτό το έργο, και το πιο σημαντικό, να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα της ΕΚΜΜ προστατεύονται σωστά, εξασφαλίζοντας ότι στο μέλλον η Στέγη θα αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Κοινότητας. Με αυτόν τον τρόπο, σήμερα, η Κοινότητά μας ωφελείται από το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο στην ιστορία της που επιφέρει έσοδα ενώ αποκτήθηκε χωρίς κόστος για την ΕΚΜΜ. Όλοι χρωστάμε, σε αυτούς τους ανθρώπους, μια τεράστια ευγνωμοσύνη.

Ο πρόεδρος Ανδρέας Κριλής ευχαρίστησε επίσης, τους πρώην Προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης, Νικόλαο Τ. Παγώνη,  Σπύρο Χατζή, Έφη Γουρνάκη και Δήμητρα Κωσταρίδη, καθώς και όλα τα προηγούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης, για την αφοσίωσή τους και το υποδειγματικό έργο τους στη λειτουργία και τη συντήρηση αυτού του ακινήτου τα τελευταία 35 χρόνια.

Ακολούθησε συνέντευξη τύπου, επίσης στην πλατφόρμα Zoom, για τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ είναι αφοσιωμένο στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον Οργανισμό μας και στην προστασία του από την αβεβαιότητα και την αστάθεια. Τα σχολεία, οι εκκλησίες και τα κοινοτικά μας κέντρα είναι η κοινή κληρονομιά μας και όλοι έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε την ύπαρξή τους για τις επόμενες γενιές.
Συχνές Ερωτήσεις 

Πώς προέκυψε ιστορικά η Στέγη Ηλικιωμένων;

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η τότε ΕΚΜ (Ελληνική Κοινότητα Μοντρεάλ) αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τα ομοσπονδιακά προγράμματα για στέγαση χαμηλού εισοδήματος. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, έπρεπε να κατασκευαστεί ένα νέο κτίριο και το δάνειο θα ήταν εγγυημένο από το CMHC.

Για να πληροί τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση, υπήρχε μια απαίτηση από το ομοσπονδιακό πρόγραμμα, ότι το ακίνητο έπρεπε να ανήκει σε μια οντότητα ενός σκοπού, πράγμα που σημαίνει ότι παρόλο που η προσπάθεια αυτή ανήκε στην ΕΚΜ, έπρεπε να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός. Έτσι, ιδρύθηκε από την Ελληνική Κοινότητα το Foyer Hellénique pour Personnes Âgées (Στέγη Ηλικιωμένων) για να εκπληρώσει αυτή την απαίτηση.

Η γη στην οποία χτίστηκε το κτίριο πωλήθηκε από την ΕΚΜ στο Foyer και αποφασίστηκε ότι, ως μέρος της κατασκευής, θα υπήρχε ένας χώρος γραφείων στον οποίο θα στεγάζονταν τα γραφεία της Κοινότητας. Ως αποτέλεσμα, συνήφθη εμπορική μίσθωση μεταξύ της ΕΚΜ και του Foyer για περίοδο 35 ετών.

Παρόλο που το Foyer είναι ένας ξεχωριστός ανεξάρτητος οργανισμός, η διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας ενήργησε τότε με επιμελή και συνετό τρόπο για να διασφαλίσει ότι αυτό το περιουσιακό στοιχείο θα γίνει τελικά μέρος του χαρτοφυλακίου ακινήτων της.

Ως μέρος των απαιτήσεων της ΕΚΜ, στη σύμβαση μίσθωσης για τον χώρο των γραφείων, δόθηκε στην ΕΚΜ το δικαίωμα απόκτησης του ακινήτου, ένα δικαίωμα που αναγνωρίστηκε και έγινε αποδεκτό από το Foyer, διασφαλίζοντας έτσι ότι η ιδιοκτησία θα επιστρέψει στον νόμιμο ιδιοκτήτη της.

Όλα αυτά τα χρόνια, η Κοινότητα έχει διαρκώς εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Foyer, για να επιβλέπει ότι αυτό το σημαντικό περιουσιακό στοιχείο λειτουργεί και συντηρείται σωστά και αποτελεσματικά. Σε αυτό το διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Foyer λειτουργεί με επιτυχία αυτό το ακίνητο.

Γιατί η ΕΚΜΜ έχει το δικαίωμα να αποκτήσει το ακίνητο;

Όταν η ΕΚΜ μίσθωσε τον χώρο των γραφείων της από το Foyer, η ΕΚΜ είχε το δικαίωμα να αγοράσει αυτό το ακίνητο, το οποίο εξασφάλισε ότι στο μέλλον, αυτή η ακίνητη περιουσία θα μεταφερθεί στην EKMM.

Γιατί η EKMM είχε εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Foyer;

Η Ελληνική Κοινότητα είχε ιστορικά εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Foyer για να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντά της θα προστατεύονταν, δεδομένου ότι αυτή η ιδιοκτησία θα γινόταν τελικά περιουσιακό στοιχείο της Κοινότητας. Ήταν προς το συμφέρον της ΕΚΜΜ να είναι μέλος του ΔΣ του Foyer, ώστε να διασφαλίζεται ότι το κτίριο είναι πλήρως ενοικιασμένο, ότι τα διαμερίσματα συντηρούνται κ.λ.π., έτσι ώστε το περιουσιακό στοιχείο να επανέλθει στην ΕΚΜΜ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Γιατί η μεταφορά διήρκησε τόσους μήνες;

Η ΕΚΜΜ έχει θεσπισμένη ευθύνη να διαχειρίζεται όλες τις ιδιοκτησίες της προς το συμφέρον της κοινότητας και να εξετάζει κάθε επιλογή και ευκαιρία που εξασφαλίζει τη συνεχή σταθερότητα και βιωσιμότητά της. Αυτή ήταν μια πολύπλευρη συναλλαγή, με φορολογικά ζητήματα και έγκριση κρατικών επιδοτήσεων. Επιπλέον, είχαμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο, καθώς, έχοντας εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Foyer εξασφάλισε ότι τα δικαιώματά μας προστατεύονταν μέχρι να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Καταφέραμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο για να διαμορφώσουμε αυτήν τη συμφωνία προς το συμφέρον της EKMM.

Γιατί δεν διαγράψατε την εισπρακτέα οφειλή από το Foyer;

Η μη διαγραφή της οφειλής του Foyer δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για την ΕΚΜΜ. Μετά από πολλή εξέταση και ανάλυση, δεδομένης της χρηματοοικονομικής επίδρασης του COVID και της δύσκολης οικονομικής θέσης στην οποία συνεχίζει να βρίσκεται η ΕΚΜΜ, δεν είχε οικονομική λογική η ΕΚΜΜ να διαγράψει ένα χρέος αυτού του μεγέθους που δεν προστατεύει τα συμφέροντα της Κοινότητας.