201905.17
0

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ), περιλαμβάνει το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης», σχολεία συμπληρωματικής εκπαίδευσης (Σαββατιανά), εκκλησίες, κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικό και αθλητικό τμήμα, κοινοτικά κέντρα και κεντρικά γραφεία. Το Λογιστήριο, που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία, ζητά υπάλληλο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τα δίδακτρα των σχολείων της ΕΚΜΜ, υπό τη διεύθυνση του Οικονομικού Διευθυντή του Λογιστηρίου της Κοινότητας. Ο μισθός αντιστοιχεί στην μισθολογική κλίμακα της συλλογικής σύμβασης που σχετίζεται με αυτή τη θέση.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Έλεγχος δελτίων εγγραφής των μαθητών καθώς και των μεταχρονολογημένων επιταγών των διδάκτρων που τα συνοδεύουν.
 • Μεταφορά όλων των λογιστικών στοιχείων και των εγγραφών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Αρχειοθέτηση όλων των συναλλαγών των εισπρακτέων λογαριασμών.
 • Αρχειοθέτηση, έλεγχος και παρακολούθηση των κατατεθειμένων επιταγών δίνοντας σχετική αναφορά στον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.
 • Προετοιμασία σε τακτική βάση των απαιτούμενων τραπεζικών καταθέσεων και η μεταφορά τους στον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.
 • Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή μέσω e-mail με πελάτες σε περίπτωση ανεξόφλητων χρεών ή επιστρεφόμενων επιταγών.
 • Μηνιαία συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών εισπρακτέων σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.
 • Αρχειοθέτηση σχετικών λογιστικών εγγράφων όταν ζητηθεί.
 • Οποιαδήποτε άλλα σύνηθη καθήκοντα ενός υπαλλήλου εισπρακτέων λογαριασμών υπό τη διεύθυνση του Οικονομικού Διευθυντή της Κοινότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • DEP στα Λογιστικά, με σχετική εμπειρία ενός (1) έως τριών (3) ετών.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών ή/και Γαλλικών (προφορικά, γραπτά). Τα Ελληνικά θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση του MS Office suit και λογισμικού AccPac (SAGE 300).
 • Καλή αντίληψη προτεραιοτήτων και ικανότητα αυτονομίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή μέχρι και τις 31 Μαΐου 2019, στην διοικητική υπάλληλο Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη:

Ref.: Comcom

By email to [email protected]

By fax at 514-738-5466 or by mail at the following address:

Attn: Margarita Mavromichalis

Hellenic Community of Greater Montreal

5777 Wilderton Ave

Montreal Quebec H3S 2V7

Μόνο οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη. Η ΕΚΜΜ είναι εργοδότης παροχής ίσων ευκαιριών.