201908.30
0

Ζητείται εταιρία καθαρισμού και συντήρησης

Για τα σχολεία και τα Κοινοτικά Κέντρα της ΕΚΜΜ

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ ψάχνει εταιρία καθαρισμού και συντήρησης για τα ακόλουθα σχολικά κτίρια και κοινοτικά κέντρα

 1. Κοινοτικό Κέντρο Νότιας Ακτής και σχολείο Σωκράτης ΙV 

5220 Grande Allée, St-Hubert, J3Y 1A1

 1. Σωκράτης III 11, 11th Street Roxboro H8Y 1K6
 2. Σωκράτης V & Παράρτημα Σωκράτης V Annex  

931 Emerson, Laval, H7W 3Y5 και 1005 Pie-X – Laval, H7V 3A9

 1. Σχολείο Δημοσθένης – 1565 St-Martin West, Laval, H7S 1N1

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τη δική τους εταιρία καθαρισμού με τουλάχιστον πέντε χρόνια προϋπηρεσία στον παραπάνω τομέα. Η Κοινότητα παρέχει διαμέρισμα στο Κοινοτικό Κέντρο της Νότιας Ακτής. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο ανάδοχος θα ενεργεί ως θυρωρός για το αντίστοιχο σχολείο και μετά από ώρες ως εργολάβος καθαρισμού.

  Πρόσθετες υποχρεώσεις που πρέπει να εκτελούνται είναι οι εξής:
  • Καθημερινός καθαρισμός των ορόφων
  • Καθημερινός καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας και των μπάνιων
  • Απομάκρυνση των σκουπιδιών
  • Καθαρισμός μαυροπίνακα
  • Πλύσιμο και στίλβωση δαπέδων
  • Μηνιαίο ξεσκόνισμα  ορόφων
  • Πρέπει να είναι στο χώρο του σχολείου κατά την διάρκεια  της σχολικής ημέρας
  • Αλλαγή των λαμπτήρων
  • Ξεσκόνισμα
  • Επισκευή και συντήρηση μικρών αντικειμένων
  • Παρακολούθηση των βραδινών δραστηριοτήτων
  • Συντήρηση του εξωτερικού περίγυρου του κτιρίου (κηπουρική εξωτερικού χώρου)
  • Απομάκρυνση χιονιού από τις εξόδους και χρήση αλατιού
  • Πλύσιμο παραθύρων 

Απαιτούμενη λίστα εξοπλισμού:
Μηχάνημα για πλύσιμο – γυάλισμα πατώματος και πλύσιμο χαλιών,  επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα, μηχάνημα που κόβει το γκαζόν, μηχάνημα για καθάρισμα χιονιού.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν τις σχετικές πληροφορίες στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας, 5777 Wilderton Avenue, Μοντρεάλ,  από την 3η ως και την 6η Σεπτεμβρίου 2019, πριν τις 2:00 μ.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ελένη Σαρρίδη στο 514 738-2421 εσωτερικό 123. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σφραγίζονται και να υποβάλλονται μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 2:00 μ.μ., στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων, 5777 Wilderton Avenue, Μοντρεάλ.