202211.09
0

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς ΟΛΑ τα Μέλη της Κοινότητας

Παρακαλείσθε να παραστείτε στην παρακάτω Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της Κοινότητας, που θα γίνει την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ. στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton Avenue, Montreal.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. 01/2022-2025, 3:00 μ.μ.)

 1. Έναρξη συνεδρίασης
 2. Διαπίστωση απαρτίας
 3. Προσευχή
 4. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Συνέλευσης
 5. Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
 6. Ελεγμένος Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΜΜ και Έκθεση Ορκωτών Λογιστών λήγοντος οικονομικού έτους 30 Ιουνίου 2022
 7. Διορισμός Ορκωτών Λογιστών
 8. Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022-2023
 9. Συμπλήρωση κενών θέσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής
 10. Αναφορά Προέδρου
 11. Περίοδος ερωτήσεων μελών
 12. Νέα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ


Παναγιώτα Τσιούτρα

Γενική Γραμματέας


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ενεργά μέλη (όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα συνδρομή). Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους μπορούν να την καταβάλλουν κατά την είσοδό τους στη Συνέλευση. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου εφ’ όσον έχουν εγγραφεί 30 ημέρες πριν από τη Συνέλευση (21 Οκτωβρίου 2022).