201904.05
0

Διευκρινίσεις σχετικά με την Εξελεγκτική Επιτροπή

Για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι σκοπός των ατόμων που εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση της 24ης Φεβρουαρίου 2019 για να συμπληρώσουν την Εξελεγκτική Επιτροπή της Κοινότητας, είναι η αποδόμηση της εικόνας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, η δημιουργία εντυπώσεων και όχι η δουλειά για την οποία εξελέγησαν.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, η ΕΚΜΜ θέλει να διευκρινίσει τα εξής:

  • Πρωτίστως, η παρούσα Διοίκηση επιθυμεί τον έλεγχο από την Εξελεγκτική Επιτροπή και βοηθάει όσο είναι δυνατόν προς την κατεύθυνση αυτή.
  • Η ΕΚΜΜ είναι ένας τεράστιος κοινοτικός οργανισμός της διασποράς με χιλιάδες μέλη και ετήσιο προϋπολογισμό που πλησιάζει τα $17 εκατομμύρια και οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε με τον ανάλογο σεβασμό.
  • Η ΕΚΜΜ λειτουργεί ακολουθώντας τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, την Καναδική και την Επαρχιακή νομοθεσία που αφορά στους μη κερδοσκοπικούς-φιλανθρωπικούς οργανισμούς.
  • Επειδή η ΕΚΜΜ λειτουργεί ημερήσια και σαββατιανά σχολεία και υπάρχει πιθανή παρουσία μαθητών στις διάφορες εγκαταστάσεις και τα γραφεία της, όλοι οι υπάλληλοι καθώς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και όσων συνεδριάζουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων περνούν από έλεγχο Ποινικού Μητρώου, όπως ορίζεται ξεκάθαρα στην εντολή του Υπουργείου Οικογένειας. Θα πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι που η ΕΚΜΜ εφαρμόζει αυτή την εντολή, που σκοπός της είναι η ασφάλεια των παιδιών μας και ασφαλώς η διατήρηση της άδειας λειτουργίας των σχολείων.
  • Το «πρωτάκουστο», όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου της 3ης Απριλίου 2019, των ατόμων που εξελέγησαν για να συμπληρώσουν την Εξελεγκτική Επιτροπή, Συμφωνητικό Εχεμύθειας (Confidentiality Agreement), υπογράφουν όλοι οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και όσοι διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα. Θα πρέπει να νιώθουμε την ίδια υπερηφάνεια που η ΕΚΜΜ εφαρμόζει μέτρα για την προστασία των δεδομένων αυτών.
  • Αν κατά το παρελθόν υπήρξαν άτομα που δεν υπέγραψαν Συμφωνητικό Εχεμύθειας, κακώς. Τα δύο εναπομείναντα μέλη της αρχικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, που δεν είχαν υπογράψει το Σύμφωνο Εχεμύθειας, το έπραξαν πρόσφατα.
  • Σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς, η Εξελεγκτική Επιτροπή, μετά την εξέταση των φακέλων που επιθυμεί, παρουσιάζει το πόρισμά της ΜΟΝΟ στο Διοικητικό Συμβούλιο και ακολούθως σε ΟΛΑ  τα μέλη του Οργανισμού με τη σύγκληση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης. Το Συμφωνητικό Εχεμύθειας προστατεύει αυτή την απολύτως δημοκρατική διαδικασία, ώστε να μην τίθεται θέμα αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας καθώς και ανυπόστατων συζητήσεων στα διάφορα «καφενεία». Επιπλέον, το Συμφωνητικό Εχεμύθειας ορίζει ξεκάθαρα ότι η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να ελέγξει οποιονδήποτε φάκελο επιθυμεί και να συντάξει το πόρισμά της χωρίς καμία απολύτως επιρροή ή παρέμβαση από τη Διοίκηση της Κοινότητας.
  • Στη διάρκεια της έκτακτης Συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε η ΕΚΜΜ στις 14 Μαρτίου 2019, η Κα Βίκυ Κομπογιάννη, η οποία αναδείχτηκε Πρόεδρος της ομάδας των ατόμων που εξελέγησαν για να συμπληρώσουν την Εξελεγκτική Επιτροπή, δήλωσε, παρουσία εκπροσώπων των περισσοτέρων από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν είναι αντίθετοι στην υπογραφή του Συμφωνητικού Εχεμύθειας, εφόσον η Διοίκηση της Κοινότητας αναγνωρίσει τα άτομα αυτά ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τι άλλαξε από τότε; Γιατί ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η προγραμματισμένη συνάντηση με τον Οικονομικό Διευθυντή της ΕΚΜΜ που σκοπό είχε, αρχικά την υπογραφή του Συμφωνητικού και ακολούθως την εκκίνηση των εργασιών της Επιτροπής;
  • Αν η Εξελεγκτική Επιτροπή επιθυμεί την εξειδικευμένη γνώμη ειδικών για την εκτέλεση του έργου της, η ΕΚΜΜ δεν είναι αντίθετη, αν και οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν προβλέπουν την πρόσληψη εμπειρογνωμόνων, ούτε υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της Κοινότητας. Δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν κάτι ανάλογο, ώστε να εγκριθεί ένα τέτοιο κονδύλι,  τη στιγμή, μάλιστα, που η ΕΚΜΜ περνάει από ετήσιο οικονομικό έλεγχο από τους Ορκωτούς Λογιστές της Ernst & Young, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο.

Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε ότι σκοπός της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού με υπευθυνότητα, αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα. Οποιεσδήποτε αντιπαραθέσεις δεν ενισχύουν τη λειτουργία της ΕΚΜΜ και δεν διευκολύνουν την αποστολή και το έργο της.

Από την ΕΚΜΜ