Eleni Tsinalis, President
Me Maria Stamatelos, Vice-President
Apostolia Petropoulou, S.W., Secretary
Harry Babaroutsis, Treasurer

Montreal
Chrisanthi Diavatopoulos,
Angeliki Kritikos

Laval
Dr. Christos Karatzios
Denise Vourtzoumis
Peter Papadakis

South Shore
Anna Dimitrokalis

Vacant seat to be filled with a representative from a public institution
Ex-officio member, President of the HCGM.
Ex-officio member, Treasurer of the HCGM.