Ο/Η κάτοχος αυτής της θέσης δίνει αναφορά στον Διευθυντή Λογιστηρίου, παρέχει τεχνική βοήθεια στο κεντρικό λογιστήριο, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα που σχετίζονται με την επεξεργασία των στοιχείων εσόδων και την είσπραξη λογαριασμών πελατών.
Αρμοδιότητες :
• Ευθύνη για όλο τον κύκλο εσόδων, τους εισπρακτέους λογαριασμούς και τον συντονισμό και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών των πελατών για ολόκληρο τον Οργανισμό.
• Προετοιμασία μηνιαίων καταστάσεων των λογαριασμών των πελατών και όλης της αλληλογραφίας που σχετίζεται με αυτές.
• Προετοιμασία των καταθέσεων και καταγραφή τους στα λογιστικά βιβλία.
• Άλλα σχετικά καθήκοντα που θα του/της ανατίθενται.
Προσόντα :
Εμπειρία 1-2 ετών στα λογιστικά και την είσπραξη και επεξεργασία εισπρακτέων λογαριασμών.
Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα αγγλικά και ελληνικά (η γνώση της γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).
Διακριτικότητα, ικανότητα και ταχύτητα διεκπεραίωσης και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων, χωρίς την ανάγκη ισχυρής εποπτείας.
Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα και αρμόζουσα σημασία στην λεπτομέρεια.
Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, της σουίτας MS Office και λογισμικού λογιστηρίου.

Μισθός: Ισχύει η μισθολογική κλίμακα που διέπει την θέση. Διαβάθμιση ανάλογα με την εμπειρία.
Στέλνετε το βιογραφικό σας σημείωμα (CV) με συνοδευτική επιστολή μέχρι τις 8 Μαίου, στη διεύθυνση :

Ms. Pelagia Adamidis, Interim Executive Director
Hellenic Community of Greater Montreal, 5777 Wilderton Avenue, Montreal Qc H3S 2V7 REF: ACCT-AR
e-mail: [email protected] ή fax: 514-738-5466
Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους/τις υποψήφιους που θα επιλεχθούν για συνέντευξη.
Η ΕΚΜΜ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.