Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) ζητεί νεωκόρο για την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή που βρίσκεται στη διεύθυνση 5220 Grande Allée, St-Hubert, J3Y 1A1. 

Προσόντα:

Ο υποψήφιος

  • πρέπει να γνωρίζει ελληνικά κι αγγλικά και /ή γαλλικά.
  • να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, να γνωρίζει τη λειτουργία και το τυπικό των τελετών της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας.
  • να έχει εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου σε αυτόν τον τομέα.

Ο μισθός είναι ανάλογος της μισθολογικής κλίμακας της συλλογικής σύμβασης γι’ αυτή τη θέση.

Τα άτομα που ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέχρι τις 20 Απριλίου 2018.

Υποσημείωση : Bedeau SSSJ

Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση nmitsopoulos@hcgm.org

Μέσω φαξ στον αριθμό 514-738-5466 ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση:


Communauté hellénique du Grand Montréal

5777 av Wilderton

Montréal (Québec) H3S 2V7



Θα ειδοποιηθούν μόνο οι επικρατέστεροι υποψήφιοι.

Η ΕΚΜΜ προσφέρει ίσες ευκαιρίες εργασίας.